امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
کتاب های مربوط به کلیدواژه : کارمندان-مديريت
1. مزاياي علمي مديريت مشارکتي
Scientific Aduantages of Participative Management
ناشر : جنگل
سال نشر : 1389
نویسندگان : قدس عباس - سکاکي سيدمهدي
مراجع فارسی (103) - مراجع لاتین(21) - فهرست مندرجات
  2. روانشناسي صنعتي و سازماني
Industrial and Organizational Psychology Research and Practice
ناشر : ارسباران
سال نشر : 1388
نویسندگان : پل اسپکتور
فهرست مندرجات
3. مديريت استراتژيک منابع انساني
Strategic Human Resource Management
سال نشر : 1386
نویسندگان : کاولينگ آلن - لاندي اوليو
مراجع لاتین(259) -
  4. مديريت امور کارکنان: (اداره امور استخدامي و منابع انساني با نگرش کاربردي به بخش دولتي در ايران)
Personnel Management
سال نشر : 1380
نویسندگان : کاظمي بابک
مراجع فارسی (50) - مراجع لاتین(23) - فهرست مندرجات
5. ايجاد انگيزه در کارکنان در يک هفته
Successful Motivation in a week
سال نشر : 1380
نویسندگان : هاروي کريستين
فهرست مندرجات
  6. مشارکت و مديريت مشارکت جو:(نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها)
-
سال نشر : 1382
نویسندگان : طوسي محمدعلي
فهرست مندرجات
7. مديريت منابع انساني در بنگاه هاي اقتصادي:(ازالف...تا...ي): مديريت نوين نيروي انساني جديدترين روش هاي کاربردي نيازها و ضرورت ها
-
سال نشر : 1379
نویسندگان : اودواشتپ
فهرست مندرجات
 
۱
۱ از ۱

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com