امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
کتاب های مربوط به کلیدواژه : آسيا
1. بازانديشي بازاريابي : بنگاه بازاريابي پايدار در آسيا
Rethinking Marketing : Sustainable Market-ing Enterprise In Asia
ناشر : ني
سال نشر : 1391
نویسندگان : کاتلر فيليپ
فهرست مندرجات
  2. بهره وري در بخش خدمات، تجربه کشورهاي آسيا و اقيانوسيه
-
سال نشر : 1388
نویسندگان : عباس زادگان سيدمحمد
فهرست مندرجات
۱
۱ از ۱

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com