امروز، 19 Mar 2018 - ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۸ اسفند   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
کتاب های مربوط به کلیدواژه : ساختار شکست کار
1. ساختار شکست کار پروژه : اهداف ، تحويل شدني ها ، فعاليت ها و زمانبندي ها
Building A Project Work Breakdown Structure
ناشر : آدينه
سال نشر : 1390
نویسندگان : دنيس پي ميلر
فهرست مندرجات
 
۱
۱ از ۱

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com