امروز، 16 Dec 2017 - ۱۳۹۶ شنبه ۲۵ آذر   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
کتاب های مربوط به کلیدواژه : مهندسي مجدد (مديريت)
1. مهندسي مجدد سازمان رويکردي فراگير و کاربردي
-
سال نشر : 1391
نویسندگان : لشکر بلوکي مجتبي
فهرست مندرجات
  2. سازماندهي مجدد ( طراحي و اصلاح ساختار ، تشکيلات و روش ها متناسب با عصر اطلاعات)
Reorganization
سال نشر : 1392
نویسندگان : کارلف بنجت - لاوينگسن فردريک
فهرست مندرجات
3. مقدمه اي بر مديريت فرايندي
-
سال نشر : 1389
نویسندگان : تيموري ابراهيم - ثقفي مصطفي
مراجع فارسی (6) - فهرست مندرجات
  4. تحول سريع برنامه 90 روزه براي تغيير چالاک و موثر
Rapid Transformation: a 90-day Plan for Fast and Effective Change
سال نشر : 1388
نویسندگان : تبريزي بهنام
فهرست مندرجات
5. ابزارهاي بهينه کاوي براي سرآمدي
Excellence one tool book for Benchmarking
سال نشر : 1384
نویسندگان : رضايتمند عليرضا - قاسمي ساسان (www.ala.ir)
فهرست مندرجات
  6. ابزارهاي مسئوليت اجتماعي سازماني براي سرآمدي
Excellence one toolbook for corporate social respondibility
سال نشر : 1384
نویسندگان : رضايتمند عليرضا - قاسمي ساسان (www.ala.ir)
فهرست مندرجات
7. ابزارهاي خودارزيابي براي سرآمدي(EFQM)(اي.اف.کيو.ام)
Eropen Foundation for Quality Management
سال نشر : 1384
نویسندگان : رضايتمند عليرضا - قاسمي ساسان (www.ala.ir)
فهرست مندرجات
  8. مهندسي مجدد در سازمان هاي ايراني
-
سال نشر : 1386
نویسندگان : سوري حسن
مراجع فارسی (23) - مراجع لاتین(39) - فهرست مندرجات
9. تعالي سازمان ها: الگوي تعالي بنياد اروپايي مديريت کيفيت(EFQM)
European Foundation for Quality Management
ناشر : آهار
سال نشر : 1384
نویسندگان : بنياد اروپايي مديريت کيفيت
مراجع لاتین(62) - فهرست مندرجات
  10. باز مهندسي فراگير هماهنگي کسب و کار با دنياي ديجيتالي
reinventing your business in the digital age
ناشر : فرا
سال نشر : 1383
نویسندگان : چمپي جيمز
فهرست مندرجات
11. مدل سرآمدي EFQM [اي. اف. کيو. ام] از ايده تا عمل(براساس ويرايش سال 2003 ميلادي)
-
ناشر : روناس
سال نشر : 1382
نویسندگان : نجمي منوچهر - حسيني سيروس
مراجع فارسی (2) - مراجع لاتین(3) - فهرست مندرجات
  12. با شتاب به پيش
Fast Forward
سال نشر : 1377
نویسندگان : چمپي جيمز - نوريا نيتين
فهرست مندرجات
۱ ۲
۱ از ۲

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2017   Irannetbook.Com