امروز، 20 May 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
کتاب های مربوط به کلیدواژه : شرکتهاي اقتصادي- امور مالي
1. مديريت مالي : مديريت خلق ارزش ( براي مديران اجرايي)
Finance for executies : managing for value creation
سال نشر : 1391
نویسندگان : هاوانيني گابريل - ديالت کلود
فهرست مندرجات
  2. وارن بافت و تفسير صورت هاي مالي در جستجوي شرکتي با مزيت ماندگار رقابتي
Warren Buffett And The Interpretation Of Financial Statements
ناشر : فرا
سال نشر : 1389
نویسندگان : بافت مري - کلارک ديويد
فهرست مندرجات
3. کتاب جيبي افزايش توان سودآوري
The Managing Profitability Pocketbook
سال نشر : 1386
نویسندگان : هاوکينز آنا - ترنر کلايو
فهرست مندرجات
  4. مديريت مالي راهبردي(ارزش آفريني)
Strategic Financial Management(Value Creation)
ناشر : کساکاوش
سال نشر : 1385
نویسندگان : رهنماي رودپشتي فريدون - نيکومرام هاشم - شاهوردياني شادي
مراجع فارسی (51) - مراجع لاتین(30) - فهرست مندرجات
5. مديريت گردش نقدينگي
The Managing Cash flow
سال نشر : 1387
نویسندگان : هاوکينز آنا
فهرست مندرجات
  6. مديريت مالي(جلد 1)
-
سال نشر : 1381
نویسندگان : بقائي راوري جواد
مراجع لاتین(14) - فهرست مندرجات
7. مديريت مالي(جلد 2)
-
سال نشر : 1381
نویسندگان : بقائي راوري جواد
مراجع لاتین(30) - فهرست مندرجات
 
۱
۱ از ۱

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com