امروز، 19 Mar 2018 - ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۸ اسفند   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
کتاب های مربوط به کلیدواژه : اقتصاد
1. اقتصاد کلان(جلد1)
-
ناشر : کوير
سال نشر : 1388
نویسندگان : فرجي يوسف
مراجع فارسی (11) - مراجع لاتین(11) - فهرست مندرجات
  2. مقدمه اي بر تجزيه و تحليل اقتصادي
Introduction to Economic Canalysis
ناشر : کوير
سال نشر : 1387
نویسندگان : پرستون مک آفي.آر
فهرست مندرجات
3. بودجه و بودجه ريزي
Budget & Budgeting:Annual Planning and Budgeting Cycle
سال نشر : 1388
نویسندگان : سعيدي پرويز
مراجع فارسی (43) - مراجع لاتین(7) - فهرست مندرجات
  4. نظريه اقتصاد خرد
Principles of Microeconomics
ناشر : ني
سال نشر : 1387
نویسندگان : منکيو گريگوري
فهرست مندرجات
5. تاريخ مختصر انديشه اقتصادي از مرکانتيليسم تا پول باوري
A Concise History of Economic the Thought: From Mercantilism to Monetarism
ناشر : ني
سال نشر : 1387
نویسندگان : واگي جاني - گروئن وگن پيتر
فهرست مندرجات
  6. دولت و رشد اقتصادي در ايران
-
ناشر : ني
سال نشر : 1387
نویسندگان : نيلي مسعود
فهرست مندرجات
7. استراتژي هاي رشد و توسعه اقتصادي
-
ناشر : ني
سال نشر : 1388
نویسندگان : يوسفي محمدقلي
مراجع فارسی (14) - مراجع لاتین(453) - فهرست مندرجات
  8. چالش هايک: زندگي نامه فکري اف.اي.هايک
Hayek's Challenge: An Intellectual Biography of F.A. Hayek
ناشر : ني
سال نشر : 1388
نویسندگان : کالدول بروس
فهرست مندرجات
9. مباني علم اقتصاد
Essentials of Economics
ناشر : ني
سال نشر : 1388
نویسندگان : منکيو گريگوري
فهرست مندرجات
  10. انديشه هاي اقتصادي لودويگ فون ميزس(يک بازنگري انتقادي)
The Economics of Ludwig Von Mises toward a Critical: Reappraisal
ناشر : ني
سال نشر : 1387
نویسندگان : لورنس اس ماس
فهرست مندرجات
11. قرن گمشده: اقتصاد و جامعه ايران در قرن نوزدهم
-
ناشر : ني
سال نشر : 1387
نویسندگان : سيف احمد
فهرست مندرجات
  12. نظريه عمومي اشتغال، بهره و پول
The General theory of Employment, Interest and Money
ناشر : ني
سال نشر : 1387
نویسندگان : کينز جان مينارد
فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳
۱ از ۳

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com