امروز، 20 May 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
کتاب های مربوط به کلیدواژه : بهره وري- مديريت
1. مديريت چرخه بهبود بهره وري ( در مقياس ملي و سازماني با رويکرد منابع انساني )
-
ناشر : فوژان
سال نشر : 1392
نویسندگان : خاکي غلامرضا
فهرست مندرجات
  2. مديريت بهره وري و کيفيت
-
سال نشر : 1392
نویسندگان : عالم تبريز اکبر - شادفر حسين
فهرست مندرجات
3. نظام آراستگي محيط کار5S (از ايده تا عمل )
Applied Approach on 5S
سال نشر : 1389
نویسندگان : محبي مقدم علي اکبر
فهرست مندرجات
  4. رويکرد جامع به 5S
A Comprehensive Approach to 5S
ناشر : سارگل
سال نشر : 1386
نویسندگان : توسلي محمدحسن
مراجع فارسی (5) - مراجع لاتین(5) - فهرست مندرجات
5. مقدمه اي بر مديريت بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان
-
ناشر : اوحدي
سال نشر : 1386
نویسندگان : رضايي نادر
مراجع فارسی (15) - مراجع لاتین(5) - فهرست مندرجات
  6. سيستم ساماندهي محيط کار و زندگي 5S
Organization of Work Area & Home on 5S System
سال نشر : 1387
نویسندگان : صادقي فرد ناصر
فهرست مندرجات
7. پنج گام به سوي موفقيت در ساماندهي محيط کار 5S
-
سال نشر : 1383
نویسندگان : توليت زواره محمدرضا - مطبوع صالح پرهام
مراجع فارسی (10) - مراجع لاتین(1) - فهرست مندرجات
  8. مديريت بهره وري(تجريه و تحليل آن در سازمان)
-
ناشر : کوهسار
سال نشر : 1386
نویسندگان : خاکي غلامرضا
مراجع فارسی (40) - مراجع لاتین(8) - فهرست مندرجات
9. طراحي برنامه بهبود بهره وري در يک شرکت(مدول 5)
Designing a Company Productivity Improvement Programme
سال نشر : 1380
نویسندگان : شولز کارل آدولف
فهرست مندرجات
  10. مديريت بهره وري و کيفيت(برنامه مدولار): بهبود بهره وري و کيفيت: مفاهيم، فرايندها و شيوه ها
Prodactivity and Quality Managment : a Modular Programme
سال نشر : 1380
نویسندگان : گروه مولفان
فهرست مندرجات
11. مديريت بهره وري و کيفيت(برنامه مدولار): حوزه هاي بهبود کيفيت و بهره وري با توان بالقوه زياد
Prodoctivity and Quality Managment : a Modular Programme
سال نشر : 1380
نویسندگان : گروه مولفان
فهرست مندرجات
  12. آشنايي با مديريت بهره وري
-
ناشر : سايه نما
سال نشر : 1376
نویسندگان : خاکي غلامرضا
فهرست مندرجات
۱ ۲
۱ از ۲

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com