امروز، 26 Apr 2018 - ۱۳۹۷ پنج شنبه ۶ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
کتاب های مرتبط با : آقاداود رسول
1. آموزه هايي در سيستم هاي اطلاعات مديريت و خط مشي گذاري عمومي
-
ناشر : غزل
سال نشر : 1391
نویسندگان : آقاداود رسول
فهرست مندرجات
  2. 4000 نکته در روابط عمومي
-
ناشر : غزل
سال نشر : 1389
نویسندگان : آقاداود رسول - شفيعيون مريم
مراجع فارسی (72) - فهرست مندرجات
3. سرپرستي اثربخش در سازمان هاي صنعتي خدماتي و اداري
-
ناشر : غزل
سال نشر : 1387
نویسندگان : آقاداود رسول
مراجع فارسی (40) - مراجع لاتین(5) - فهرست مندرجات
  4. تمرين رفتار با مشتري
Practice In Customer Relationship Management
ناشر : غزل
سال نشر : 1388
نویسندگان : آقاداود رسول - ردايي مجيد
مراجع فارسی (40) - مراجع لاتین(9) - فهرست مندرجات
5. مديريت ايمني و حفاظت صنعتي
Safety Management & Security Industrial
سال نشر : 1388
نویسندگان : آقاداود رسول - شفيعيون مريم - بزرگزاد بهزاد
مراجع فارسی (21) - مراجع لاتین(12) - فهرست مندرجات
  6. سرپرستي اثربخش در کارخانه هاي صنعتي
-
ناشر : غزل
سال نشر : 1381
نویسندگان : آقاداود رسول
فهرست مندرجات
۱
۱ از ۱

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com