امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
کتاب های مرتبط با : اودواشتپ
1. مديريت منابع انساني در بنگاه هاي اقتصادي:(ازالف...تا...ي): مديريت نوين نيروي انساني جديدترين روش هاي کاربردي نيازها و ضرورت ها
-
سال نشر : 1379
نویسندگان : اودواشتپ
فهرست مندرجات
 
۱
۱ از ۱

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com