امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
کتاب های مرتبط با : آنالويي سعيد
1. اردک هاي خود را به مدرسه عقاب ها نفرستيد
-
ناشر : نهفت
سال نشر : 1391
نویسندگان : آنالويي سعيد
فهرست مندرجات
  2. سازمان و مديريت پژوهش و فناوري
Management & Organization of Research & Technology
سال نشر : 1384
نویسندگان : عطافر علي - آنالويي سعيد
مراجع فارسی (10) - مراجع لاتین(46) - فهرست مندرجات
۱
۱ از ۱

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com