امروز، 26 Apr 2018 - ۱۳۹۷ پنج شنبه ۶ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
کتاب های مرتبط با : آنالويي فرهاد
1. مديريت استراتژيک در صنايع کوچک و متوسط(SMEs)
Strategic Management in Small and Medium Enterprises
ناشر : اميرکبير
سال نشر : 1387
نویسندگان : کرمي اژدر - آنالويي فرهاد
مراجع لاتین(326) - فهرست مندرجات
 
۱
۱ از ۱

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com