امروز، 20 May 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
کتاب های مرتبط با : خاکي غلامرضا
1. مديريت چرخه بهبود بهره وري ( در مقياس ملي و سازماني با رويکرد منابع انساني )
-
ناشر : فوژان
سال نشر : 1392
نویسندگان : خاکي غلامرضا
فهرست مندرجات
  2. بررسي مسايل جاري سازمان و مديريت
-
ناشر : فوژان
سال نشر : 1392
نویسندگان : خاکي غلامرضا
فهرست مندرجات
3. موردکاوي(آزمايشگاهي براي تجربه هاي سازماني)
-
ناشر : بازتاب
سال نشر : 1387
نویسندگان : خاکي غلامرضا
مراجع فارسی (40) - مراجع لاتین(4) - فهرست مندرجات
  4. شيوه نامه تدوين طرح و نقد تحقيق
-
ناشر : بازتاب
سال نشر : 1384
نویسندگان : خاکي غلامرضا
فهرست مندرجات
5. روش تحقيق در مديريت
-
ناشر : بازتاب
سال نشر : 1387
نویسندگان : خاکي غلامرضا
مراجع فارسی (100) - مراجع لاتین(19) - فهرست مندرجات
  6. مديريت بهره وري(تجريه و تحليل آن در سازمان)
-
ناشر : کوهسار
سال نشر : 1386
نویسندگان : خاکي غلامرضا
مراجع فارسی (40) - مراجع لاتین(8) - فهرست مندرجات
7. روش تحقيق با رويکردي به پايان نامه نويسي
-
ناشر : بازتاب
سال نشر : 1382
نویسندگان : خاکي غلامرضا
مراجع فارسی (69) - مراجع لاتین(19) - فهرست مندرجات
  8. مديريت زمان
-
ناشر : بازتاب
سال نشر : 1382
نویسندگان : خاکي غلامرضا
مراجع فارسی (16) - مراجع لاتین(3) - فهرست مندرجات
9. مديريت بهره وري: تجزيه و تحليل آن در سازمان
-
سال نشر : 1382
نویسندگان : خاکي غلامرضا
فهرست مندرجات
  10. روش تحقيق در مديريت
-
سال نشر : 1382
نویسندگان : خاکي غلامرضا
مراجع فارسی (100) - فهرست مندرجات
11. مقدمه اي بر موردکاوي و موردنگاري در مديريت
Introduction to: Case Writting & Case Study in Management
سال نشر : 1373
نویسندگان : خاکي غلامرضا
مراجع فارسی (45) - مراجع لاتین(21) - فهرست مندرجات
  12. آشنايي با مديريت بهره وري
-
ناشر : سايه نما
سال نشر : 1376
نویسندگان : خاکي غلامرضا
فهرست مندرجات
۱
۱ از ۱

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com