امروز، 26 Apr 2018 - ۱۳۹۷ پنج شنبه ۶ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
کتاب های مرتبط با : آقامحمدي داود
1. مديريت راهبردي دانش در سازمان هاي نظامي(برنامه ريزي و استقرار)
Strategic Knowledge Management in Military Organizations(Planning and Stablishment)
ناشر : دافوس
سال نشر : 1391
نویسندگان : آقامحمدي داود - دهقان نبي اله
فهرست مندرجات
 
۱
۱ از ۱

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com