امروز، 20 May 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
کتاب های مرتبط با : نيکومرام هاشم
1. بازاريابي جهاني
Global Marketing
ناشر : اميرکبير
سال نشر : 1387
نویسندگان : سندهازن ريچارد
فهرست مندرجات
  2. 35 شيوه کنترلي براي توسعه و بهسازي منابع انساني
35 Chackelists for Human resource development
سال نشر : 1385
نویسندگان : يان مکي کي
فهرست مندرجات
3. مديريت و اداره امور دولتي در اسلام: نگرشي اسلامي بر توسعه اداري
Management & administration in Islam
سال نشر : 1380
نویسندگان : ال بورايي محمدعبدالله
مراجع لاتین(560) - فهرست مندرجات
 
۱
۱ از ۱

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com