امروز، 21 May 2018 - ۱۳۹۷ دوشنبه ۳۱ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
کتاب های مرتبط با : فيروزبخت مهرداد
1. 40 (چهل) فکر سمي
Toxic ideas that are diving you crazy
سال نشر : 1384
نویسندگان : کليفورد لازاروس
فهرست مندرجات
  2. مهارت هاي اجتماعي در ارتباطات ميان فردي
Social Skills in Interpersonal Communication
ناشر : رشد
سال نشر : 1382
نویسندگان : ساندرز کريستين - ديکسون ديويد - هارجي اون - تاون جوردنز
مراجع لاتین(840) - فهرست مندرجات
3. استرس در راه موفقيت: براي مديران مدارس
Thriving on Stress for Success
ناشر : ابجد
سال نشر : 1375
نویسندگان : گملچ والتر اچ - چن ويلبرت
مراجع لاتین(28) - فهرست مندرجات
  4. پويايي گروه
-
سال نشر : 1380
نویسندگان : فورسايت دانلسون آر
فهرست مندرجات
۱
۱ از ۱

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com