امروز، 20 Mar 2018 - ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۹ اسفند   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
مشخصات ناشر

1 - رهبري اثربخش
2 - شيوه هاي ساده خوشحال کردن مشتري و مديريت فروش
3 - سياست و بازرگاني و مديريت استراتژيک
4 - اصول و مباني برنامه ريزي آموزشي
5 - تئوري اثربخشي رهبري
6 - برنامه ريزي و مديريت استراتژيک
7 - استراتژي بازاريابي: 22 قانون تغييرناپذير مديريت بازاريابي
8 - بهبود مستمر فرايند: راهنماي عملي بهبود فرايندها، براساس نتايج قابل اندازه گيري
9 - روش هاي تحقيق در علوم انساني
10 - فرهنگ فراگيري دانش مديريت(انگليسي/فارسي)
11 - مديريت خريد و انبارداري
12 - پريشاني تفکر برنامه ريزي در ايران
13 - تصورات مثبت در محيط کار(زندگي تان را با نقشه هاي ذهني برنامه ريزي کنيد)
14 - اصول سرپرستي
15 - درآمدي بر الگوهاي ارزشيابي
16 - مطالعات تطبيقي آموزش و پرورش دوره اول متوسطه در کشورهاي منتخب(آلمان، انگلستان، فرانسه، ژاپن، کره جنوبي، مالزي، مصر و ايران)
17 - فروش يک حرفه تخصصي است
18 - مديريت زمان: 24 روش براي بهره گيري از هر دقيقه کاري
19 - بازآفريني استراتژي، نقد و بررسي نظريه هاي سازمان و مديريت
يادواره کتاب
نام :
021-66488818-09121150097
تلفن :
021-66419982
فکس :
تهران-بلوار کشاورز-خيابان 16آذر-خيابان دکتر ميرخاني(نصرت سابق)- پلاک 14
آدرس :
Yadvare_ketab@yahoo.com
Email :
-
وب سایت :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com