امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
مشخصات ناشر

1 - راهنماي کنترل پروژه
2 - مديريت فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات
3 - روابط صنعتي
4 - آشتي انسان و طبيعت
5 - روابط صنعتي: نظام روابط کار
6 - آشنايي با ارزيابي کار و زمان
7 - روابط صنعتي: نظام روابط کار با تاکيد بر حوادث ناشي از کار
8 - کنترل کيفيت
مرکز نشر دانشگاهي
نام :
021-88716031-88713381-88712338
تلفن :
021-88721756
فکس :
تهران-خيابان شهيد بهشتي-خيابان خالد اسلامبولي-نبش کوي دهم-پلاک18-طبقه3
آدرس :
pobox@iup.ir
Email :
www.iup.ir
وب سایت :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com