امروز، 25 Feb 2018 - ۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
مشخصات ناشر

1 - مباني اقتصاد
2 - جرات در اصول هفتگانه تجارت کرايسلر: موفقترين کارخانه خودروسازي جهان
3 - اقتصاد: اقتصاد خرد مقدماتي
4 - تشريح مسائل آمار و کاربرد آن در مديريت
5 - مديريت زمان(اصول مفاهيم تکنيک ها)
6 - مديريت بهره وري(تجريه و تحليل آن در سازمان)
7 - مديريت رفتار سازماني
8 - اصول و مباني مديريت(مديريت عمومي) تعاريف، کارکردها و نظريه ها
9 - نگاهي به راه طي شده در صنعت و توليد
10 - فرايند تغيير
11 - نگاهي به راه طي شده در توليد و صنعت(خاطرات و تجربيات محمد عبدالصمدي)
کوهسار
نام :
021-66494541-66956069-66417425
تلفن :
021-66417425
فکس :
تهران-خيابان انقلاب-خيابان ارديبهشت- تقاطع خيابان شهداي ژاندارمري-ساختمان دانشجو-شماره223-طبقه1-صندوق پستي1531-13145
آدرس :
farayandketab@yahoo.com
Email :
-
وب سایت :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com