امروز، 21 May 2018 - ۱۳۹۷ دوشنبه ۳۱ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
مشخصات ناشر

1 - مباني و کاربردهاي مديريت منابع انساني و امور کارکنان
2 - مديريت سرمايه گذاري
3 - مجموعه سوال هاي بازاريابي
4 - مباني سازمان و مديريت
5 - نظريه هاي عمومي مديريت
6 - مديريت بازاريابي بين المللي
7 - مديريت استراتژيک
8 - بازاريابي جهاني
9 - روابط صنعتي و روابط کار
10 - سيستم اطلاعاتي در مديريت
11 - مديريت ريسک
12 - مجموعه سوالات طبقه بندي شده مديريت مالي ويژه دانشجويان داوطلب شرکت در آزمون هاي کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي مديريت و حسابداري
13 - مقدمه اي بر مفاهيم اقتصاد نفت
14 - روش هاي کاربردي بازاريابي خدمات بانکي براي بانک هاي ايراني
15 - زبان تخصصي کنکور MBA و مديريت اجرايي
16 - تصميم گيري کاربردي: رويکرد MADM [ام.آ.دي.ام]
17 - استعداد آمادگي تحصيلي ويژه مديريتGMAT [جي.ام.ا.تي]
18 - دانش مسائل روز: در زمينه مديريت موسسات توليدي، خدماتي و طرح هاي عمراني
19 - مروري بر تئوري ها و اصول مديريت: به انضمام مجموعه سئوالات کارشناسي ارشد رشته مديريت(کليه گرايش ها)80-70
20 - مجموعه سوالات کارشناسي ارشد رشته هاي مديريت(بازرگاني-صنعتي-دولتي) 1000 [هزار] سوال چند جوابي منتخب: درس زبان تخصصي
21 - زبان تخصصي مديريت تمرين هاي درک مطلب(GMAT) به انضمام سوالات سال83 و کليد آن
22 - چگونه استراتژي رقابتي خود را برنامه ريزي کنيد، برخورداري از برنامه ريزي مطلوب
23 - سادگي: راز بازاريابي اثربخش
24 - حسابداي شرکت ها براساس استانداردهاي حسابداري ايران
25 - کاوش ارزش: دستيابي به بهترين ارزش برنامه ها، پروژه ها و خدمات
26 - سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
27 - مباني علم اقتصاد
28 - نگرشي متفاوت به مديريت زمان
29 - مديريت و اصول سرپرستي
30 - مديريت تطبيقي
31 - رويکردهاي سازمان و مديريت و رفتار سازماني
32 - هميشه حق با مشتري است! بينش هاي تفکر برانگيز در مورد اهميت رضايت مشتري از ديد رهبران تجاري امروز
33 - زبان و ادبيات فارسي: (MBA و مديريت اجرائي(6))
34 - دانش مسائل روز در زمينه مديريت موسسات
35 - استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت: GMAT
36 - زبان تخصصي مديريت اجرايي و MBA
37 - مديريت منابع انساني و امور کارکنان
38 - نظريه هاي عمومي سازمان و مديريت براي رشته هاي MBA و مديريت اجرايي به انضمام مجموعه سوالات کارشناسي ارشد(سراسري-آزاد) رشته اجرايي و MBA، آزمون تئوري هاي مديريت 86-74 با پاسخ کاملاً تشريحي
39 - استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت GMAT(بخش دوم)
40 - بازاريابي صنعتي
41 - مديريت تبليغات
42 - مديريت ناب
43 - مباني تجارت الکترونيکي
44 - مديريت رفتار سازماني
45 - مديريت کيفيت خدمات
46 - برنامه هاي کاربردي در سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
47 - استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت(GMAT)
48 - مديريت بازاريابي: ويژه رشته هاي مديريت بازرگاني، فناوري اطلاعات و کارآفريني
49 - مروري جامع بر مفاهيم اساسي نظريات مديريت و سازمان: تئوري ها، اصول...به انضمام مجموعه سوالات کارشناسي ارشد(سراسري-آزاد) (جلد2)
50 - مروري بر مفاهيم اساسي نظريات مديريت، سازمان، رفتار تجزيه و تحليل و منابع انساني(جلد1)
51 - زبان تخصصي مديريت بازرگاني بازاريابي: مروري جامع بر اصول، مفاهيم و روش هاي بازاريابي(به همراه 285 تست بازاريابي)
52 - مفاهيم کليدي مباني مديريت منابع انساني
53 - کاربرد کامپيوتر در مديريت
54 - رياضيات عمومي فني مهندسي رشته MBA
55 - مباني مديريت بازاريابي
56 - سيستم هاي اطلاعاتي استراتژيک
57 - مديريت سرمايه گذاري و ريسک
58 - روش کيو و کاربرد آن در يک مطالعه موردي: گونه شناسي ذهنيت نخبگان در مورد راه هاي مديريت دولت افقي در ايران
59 - تقسيم بازار(مروري بر الگوهاي کاربردي)
60 - مقدمه اي بر مديريت پروژه
61 - فرآيند برون سپاري
62 - روش و طرح تحقيق کيفي(انتخاب از ميان پنج رويکرد تحقيق کيفي)
63 - بازرگاني بين المللي
64 - اصول مديريت و تئوري سازمان(معلومات عمومي و تجربيات مديريتي)ويژه مهندسي صنايع، گرايش مديريت سيستم و بهره وري
65 - زبان تخصصي مديريت
66 - شبکه هاي عصبي در امور مالي : کسب حاشيه پيش بيني در بازار
67 - سيستم هاي خريد و انبارداري
68 - تئوري هاي مديريت ويژه آزمون کارشناسي ازشد M.Aو دکتراي Ph.D رشته مديريت : شرح مفيد و موثر تئوري هاي سازمان و مديريت
69 - بازاريابي استعاره اي
70 - ارتباط برند : رقباي خود را غير مرتبط نماييم
71 - تئوري هاي مالي ( مديريت مالي پيشرفته )
72 - جزوه کلاسي تحقيق در عمليات پيشرفته
73 - خودآموز آزمون معامله گري اوراق تامين مالي
74 - مدلسازي مسيري - ساختاري در مديريت : کاربرد نرم افزار Smart PLS
75 - هنر مربي گري : راه حل هاي کاربردي براي چالش هاي هر روزه
76 - مديريت کسب و کار ( کارآفريني ، مديريت اجرايي و MBA)
77 - مديريت مالي (2)
نگاه دانش نوين
نام :
021-66954892-66486154
تلفن :
021-66486154
فکس :
تهران-خيابان انقلاب-خيابان12فروردين- ساختمان ناشران-پلاک 16-طبقه 2-واحد4
آدرس :
negahedanesh@gmail.com
Email :
-
وب سایت :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com