امروز، 20 Mar 2018 - ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۹ اسفند   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
مشخصات ناشر

1 - مديريت در عرصه بين المللي
2 - مديريت تحول در سازمان
3 - گفتارهايي در فلسفه تئوري هاي سازمان دولتي
4 - تئوري نظم در بي نظمي و مديريت
5 - تئوري هاي سازمان دولتي
6 - تئوري سازمان:(ساختار، طراحي و کاربردها)
7 - فرهنگ جامع مديريت: مشتمل بر بيش از 50000 اصطلاح و واژه تخصصي مديريت و زمينه هاي وابسته
8 - روش شناسي پژوهش کمي در مديريت: رويکردي جامع
9 - روش شناسي پژوهش کيفي در مديريت: رويکردي جامع
10 - مفاهيم اساسي مديريت توليد و عمليات به انضمام سوالات چهار جوابي و آزمون کارشناسي ارشد(1383-1372) با پاسخ کامل
11 - رياضيات و کاربرد آن در مديريت(1) و (2): (رياضيات پايه و کاربردي)
12 - مديريت و برنامه ريزي استراتژيک رويکردي جامع
13 - مديريت توسعه
14 - مديريت عملکرد ( فرد ، تيم و سازمان )
15 - اصول مديريت ساخت
16 - پويش کيفي و طرح پژوهش : انتخاب از ميان رويکرد ( روايت پژوهي ، پديدار شناسي ...)
17 - رهنگاري براي راهبرد و نوآوري ( همراستا سازي فناوري و بازار در يک جهان پويا )
18 - ظرفيت خط مشي گذاري عمومي کليد توسعه يافتگي ملي
19 - مجموعه پرسشنامه هاي بازاريابي : شامل بازاريابي ، برند ، فروش ...
20 - حسابداري شرکتهاي تعاوني و قوانين آن
صفار
نام :
021-66413436-66408487-66976200
تلفن :
021-66408487
فکس :
تهران-خيابان انقلاب-مقابل دبيرخانه دانشگاه-بازارچه کتاب-انتشارات اشراقي-پلاک6
آدرس :
info@safarpublishing.com
Email :
www.eshraghi.ir
وب سایت :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com