امروز، 19 Mar 2018 - ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۸ اسفند   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
مشخصات ناشر

1 - صفت هاي بايسته يک رهبر
2 - سه کليد توان افزايي
3 - مديران کهنه کار، زمانه اي نو
4 - کارراهه باباي دارا: کدامين را بيشتر مي پسنديد: کارمندي/خويش فرمايي/مالکيت کسب و کار/ سرمايه گذاري
5 - استراتژي اثربخش
6 - کاتلر در مديريت بازار
7 - مديريت در ابهام
8 - کسب و کار بر بال انديشه
9 - سازمان فردا
10 - ثروت آفرينان: قواعد بازي در قرن بيست و يکم
11 - مديريت بر قلب ها
12 - مديريت از راه ارزش ها
13 - گام دوم، کشف توانمندي ها. برنامه اي براي انقلاب در پرورش هوشمندي و توانمندي هاي خود و کارکنان
14 - سازمان فردا
15 - تنها بي پروايان پايدارند
16 - ساختن برا ي ماندن
17 - ماجراهاي يک مشاهده گر
18 - ارزش آفريني در اقتصاد شبکه اي
19 - باباي دارا، باباي نادار
20 - در اوج پيروزي: معجزه کار گروهي در رسيدن به پيروزي ناب و تمام عيار، يک اثر فوق العاده و روان براي همه مديران و ...
21 - 17 [هفده] اصل کار تيمي
22 - درس هايي از آينده: دريافتي از واقعيت هاي دوران اقتصاد اطلاعات و بعد
23 - تمايز يا نابودي: صدها مورد تجربه عملي در تدوين راهبردهاي بازاريابي براساس تمايز
24 - بازاريابي تک به تک: آموختني هايي از دنياي واقعي مديريت ارتباطات با مشتري
25 - تحول: پيروزي در فرهنگ ديجيتالي فردا
26 - خدايان مديريت: چگونگي دگرگون شدن سازمان ها
27 - بي واسطه از دل: راهبردي انقلابي در صنعت رايانه
28 - روح تشنه: فراسوي سرمايه داري در جستجوي معنا و مفهومي برتر براي دنياي نوين
29 - مدير در نقش مربي: انگيزش انسان ها به سوي برد
30 - جک ولش، راه جنرال الکتريک: رازهاي نهفته مدير افسانه اي
31 - پنج دشمن کار تيمي: فراز و فرود رهبري يک تيم
32 - مديريت نگرش: آن چه هر رهبر/ مدير بايد بداند
33 - مديريت بر خود: ارزشهايتان را زندگي کنيد
34 - راهنمايي براي خودباوري زنان: کوشش ها و موفقيت ها در جستجوي هويت
35 - مديران برجسته سخن مي گويند: مجموعه گفت و شنيدهاي ويراستاران وال استريت جورنال با مديران کم همتاي موفق ترين شرکت هاي جهان
36 - در اوج پيروزي: معجزه کار گروهي در رسيدن به پيروزي ناب و تمام عيار
37 - جهاني شدن: بخت با شجاعان يار است
38 - فرهنگ سازماني
39 - مديريت در جامعه آينده
40 - پيل و پشه: چشم انداز سازمان هاي شبکه اي فردا
41 - گام نخست، رهيدن از قانون هاي کهنه: دگرگونه راه مديران برتر جهان
42 - چالش هاي مديريت در سده 21
43 - هنر جنگ آوري
44 - پنج فرمان براي تفکر استراتژيک
45 - راهبردهاي مديريت منابع انساني(رويکرد کلي کسب و کار)
46 - معجزه شش سيگما، داستاني الهام بخش درباره اين که چگونه شش سيگما شيوه کار کردن ما را تغيير مي دهد
47 - شرکت هاي بزرگ مشکلات بزرگ
48 - روزنوشت پيتر دراکر
49 - مديريت ارتباطات
50 - هزار راه موفقيت
51 - پنج وسوسه مديران عامل
52 - سخنراني موثر
53 - چهار دغدغه مديران: هيچ کاري مهم تر از سالم سازي سازمان نيست
54 - رهبري: آنچه همه رهبران بايد بدانند
55 - مديريت پروژه، به اندازه
56 - پرورش کارکنان
57 - کارآفريني: شانس يا هوش
58 - باز مهندسي فراگير هماهنگي کسب و کار با دنياي ديجيتالي
59 - اخلاق حرفه اي در مديريت
60 - استراتژي بازاريابي
61 - رهبري پروژه
62 - هشت خوان تحول
63 - مديريت زمان، وقت شناسي و هدفمندي: حکايت مديران بي خيال
64 - مديريت جلسه موثر: ريزه کاري هاي واجب در برگزاري و مديريت جلسه يا کنفرانس نتيجه بخش
65 - بازانگاري! برتري کسب و کارها در دوران از هم گسيختگي
66 - بهتر از خوب: پژوهشي در راز و رمز شرکت هاي برتر
67 - استراتژي مديريت سلامت
68 - ثروت در پايه هرم
69 - در انديشه تحول: يازده هنر فکري مردمان موفق
70 - بازآفريني دولت
71 - واژگوني بوروکراسي و بازآفريني سازمان کارآمد راهبردهاي پنج گانه بازآفريني دولتي
72 - رقص فيل ها
73 - صد کتاب مديريت، در يک کتاب، چکيده يک صد کتاب پر نفوذ و ارزشمند در مورد مديريت
74 - مهارت هاي کليدي در مديريت پروژه
75 - ماهي!
76 - گاو بنفش
77 - رهبران چه مي کنند؟
78 - کار اثربخش
79 - گفتاري بر بهترين هاي مديريت
80 - اعتماد، چگو نگي آغاز و انجام دوره هاي برد و باخت
81 - بازي هاي استراتژيک بازاريابي
82 - 101 استراتژي فروش موفق: برترين تکنيک هاي فروش در عصر حاضر
83 - آينده مديريت
84 - با بزرگان بازاريابي
85 - دلو پر
86 - فلسفه نام هاي تجاري
87 - چگو نه مي توان به راز تندرستي، خوش بختي و کام يابي دست يافت
88 - مديريت کوروش بزرگ
89 - طرح کسب و کار
90 - برد
91 - بستني ساز
92 - استراتژي مديريت سلامت: درمان(جلد2)
93 - رهبري تحول
94 - رهبري اثربخش
95 - قواعد سرمايه گذاري در بازار سهام(آموزه هاي وارن بافت)
96 - ارزش گذاري سهام: مفاهيم و مدل هاي کاربردي(جلد1)
97 - ارزش گذاري سهام: مفاهيم و مدل هاي کاربردي(جلد2)
98 - اميد و تلاش: زمزمه هاي کارآفريني
99 - غول هاي بازاريابي
100 - 10 اصل اثربخشي استراتژي
101 - انقلاب در ثروت آفريني
102 - آيين اجرا: اصول و ضوابط به سرانجام رساندن کارها
103 - گزيده مديريت
104 - وارن بافت و تفسير صورت هاي مالي در جستجوي شرکتي با مزيت ماندگار رقابتي
105 - و چنين گفت کاتلر
106 - استراتژي در مديريت بازار: در ذهن ها جايي بيابيد تا بازارها فتح شوند
107 - گام سوم: کشف خود...دستمايه رسيدن به مديريت برجسته، رهبري برجسته و پيروزي هاي پايدار فردي
108 - دلي به دست آور: از 25 راه
109 - بهاي د ولت، خواست شهروندان از دولت، توليد نتايج مطلوب به هزينه هاي مقبول
110 - مديريت خدمات، آموزه هاي کلينيک مايو: اندرون يکي از ستوده هاي سازمان هاي خدماتي جهان
111 - مديريت بحران، ريسک ها را بشناسيد، مصمم باشيد، با صداقت ارتباط برقرار کنيد، استرس ها را مديريت کنيد...
112 - مديريت زندگي : راز موفقيت شما در برنامه ريزي روزانه تان نهفته است
113 - معجزه مثبت انديشي
114 - مدير اثربخش
115 - قدرت مثبت انديشي در کسب و کار
116 - اميد و تلاش: زمزمه هاي کارآفريني(جلد2)
117 - فيل و اژدها : تحولات دو غول اقتصادي نو ظهور هند و چين
فرا
نام :
021-88880700-2
تلفن :
021-88880702
فکس :
تهران-خيابان وليعصر-مقابل ضلع شمالي پارک ساعي-پلاک2364 -طبقه2-کد پستي14347
آدرس :
info@fara.ir
Email :
www.fara.ir
وب سایت :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com