امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
مشخصات ناشر

1 - روانشناسي کاربردي براي مديران(در خانه، مدرسه، سازمان و جامعه)
2 - روانشناسي کار: کاربرد روانشناسي در کار، سازمان و مديريت
3 - مباني سازمان و مديريت: مديريت عمومي
4 - روانشناسي بهره وري: نظريه چندعاملي بهره وري در سازمان، مدل نظامدار انتخاب و بکارگيري اثربخش منابع انساني در سازمان(مناباس)
5 - مقدمه تحقيق در روانشناسي(علوم انساني)
6 - عزت نفس براي زنان: راهنماي علمي براي عشق ورزيدن، صميميت و موفقيت
7 - مديريت لجستيک، فرايند يکپارچه شبکه تامين
8 - مديريت اسلامي
9 - روانشناسي مديريت
10 - بهداشت رواني در محيط کار(با تأکيد بر فشار رواني و فرسودگي شغلي)
11 - روانشناسي صنعتي و سازماني
12 - توانمندسازي کارکنان: کليد طلايي مديريت منابع انساني
13 - چگونه مصاحبه کنيم ؟ چگونه مصاحبه شويم؟
ويرايش
نام :
021-88973358-9
تلفن :
021-88962707
فکس :
تهران-خيابان زرتشت غربي-بين خيابان پنجم و ششم- پلاک63
آدرس :
info@Virayesh.com
Email :
www.virayesh.com
وب سایت :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com