امروز، 20 Mar 2018 - ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۹ اسفند   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
مشخصات ناشر

1 - برنامه ريزي خطي
2 - کايزن: کليد موفقيت رقابتي ژاپن
3 - مديريت موثر برنامه ريزي و کنترل پروژه
4 - طراحي و تبيين شاخص هاي بهره وري دانشگاه ها
5 - چگونه بحران سوء مديريت را از بين ببريم
6 - مديريت کيفيت فراگير(TQM)[تي.کيو.ام]
7 - تحليل و محاسبه بهره وري
8 - فرايند تحليل سلسله مراتبي(AHP)[ا. اچ. پي]
9 - پرسش هاي چندگزينه اي و مسائل اقتصاد عمومي(خرد و کلان)
10 - طراحي، اجرا و کنترل پروژه ها(اصول و کاربردها)
11 - اقتصاد مهندسي، يا ارزيابي اقتصادي پروژه هاي صنعتي
12 - کنترل کيفي براي مديران
13 - مديريت زيرساختارها: طرح جامع طراحي، ساخت، نگهداري، بازسازي و نوسازي
14 - راهنماي کاربرد روش بهبود تطبيقي: بنچ مارکينگ
15 - مباحثي در تصميم گيري چندمعياره: برنامه ريزي چند هدفه(روش هاي وزن دهي بعد از حل)
16 - اقتصاد مهندسي: براي تحليل سرمايه گذاري
17 - مديريت کيفي جامع در عمل
18 - ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي مهندسي(مفاهيم و روش ها)
19 - استراتژي هاي تعميرات و نگهداري و قابليت اطميناني
20 - مديريت نوآوري
21 - مهندسي ايمني سيستم و ارزيابي ريسک
22 - کنترل کيفيت آماري
23 - تئوري مجموعه هاي فازي(اصول و کارکردها)
24 - اقتصاد براي همه
دانشگاه صنعتي امير کبير(پلي تکنيک تهران)
نام :
021-66498868
تلفن :
-
فکس :
تهران-خيابان ولي عصر-روبروي خيابان بزرگمهر-فروشگاه کتاب-مرکز نشر دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)
آدرس :
-
Email :
-
وب سایت :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com