امروز، 26 Apr 2018 - ۱۳۹۷ پنج شنبه ۶ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
مشخصات ناشر

1 - مقدمه اي بر برنامه ريزي آموزشي و درسي
2 - مديريت مالي
3 - مباني بازارها و نهادهاي مالي
4 - به سوي يادگيري بر خط(الکترونيکي): به سوي يادگيري برتر
آگه
نام :
021-66463155-66974884-66402349
تلفن :
021-66402349
فکس :
تهران-خيابان انقلاب-خيابان ابوريحان-خيابان روانمهر-شماره47
آدرس :
agah@neda.netو info@agahpub.ir
Email :
www.agahpub.ir
وب سایت :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com