امروز، 26 Apr 2018 - ۱۳۹۷ پنج شنبه ۶ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
مشخصات ناشر

1 - نظريه اقتصاد خرد
2 - کتاب مديريت اجرايي: چکيده اي از چهار درس تخصصي مديريت اجرايي همراه با حل تشريحي نه دوره آزمون کارشناسي ارشد
3 - ابزارهاي سرآمدي (EFQM)
4 - تجارت الکترونيک
5 - کتاب کار تدوين طرح کسب و کار
6 - نيازسنجي آموزشي و روش هاي آن
7 - آسيب شناسي سازماني با رويکردي کاربردي به حل مشکل و بالندگي در سازمان
8 - سازمان و مديريت پژوهش و فناوري
9 - مديريت ريسک
10 - ابزارهاي خودارزيابي براي سرآمدي(EFQM)(اي.اف.کيو.ام)
11 - ابزارهاي مسئوليت اجتماعي سازماني براي سرآمدي
12 - راهنماي پياده سازي Haccp(Harzard Analysis and Critical Control Points
13 - روانشناسي کار، سازماني، صنعتي
14 - سيستم مديريت نگهداري و تعميرات کاربردي
15 - مديريت تطبيقي: مقايسه تشکيلات حکومتي و کشوري(آسيا، اروپا، آمريکا، استراليا)
16 - سازمان و مديريت(مفاهيم، موضوعات، تئوري ها)
17 - ابزارهاي بهينه کاوي براي سرآمدي
18 - مجموعه مديريت اجرايي ( شهري ،MBA ، EMBA)
موسسه علمي دانش پژوهان برين
نام :
0311-2210042-6638021
تلفن :
0311-6638021
فکس :
اصفهان-چهارباغ خواجو-روبه روي مدرسه فرزانه-ساختمان شماره2
آدرس :
info@daneshpajoohan.com
Email :
www.daneshpajoohan.org
وب سایت :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com