امروز، 19 Mar 2018 - ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۸ اسفند   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
مشخصات ناشر

1 - تئوري هاي سازمان و مديريت: کليات و مفاهيم(جلد1)
2 - فنون مديريت، برنامه ريزي و کنترل پروژه
3 - تاريخ اقتصادي ژاپن 1945-1995
4 - برنامه ريزي و مديريت(روش Pert)
5 - اصول اساسي علم اقتصاد
6 - ساختار مديريت صنعتي ژاپن
7 - برنامه ريزي آموزشي: به سوي يک چشم انداز کيفي
8 - برنامه ب-2: رهانيدن سياره اي گرفتار تنش و تمدني دچار آشفتگي
9 - سياست اقتصاد کشاورزي در نظام هاي مختلف و ايران
10 - اقتصاد خرد
اطلاعات
نام :
021-29993242-29993306-29993419
تلفن :
021-22225552
فکس :
تهران-بلوار ميرداماد-خيابان نفت جنوبي-روزنامه اطلاعات-قسمت ساختمان شهرستان ها
آدرس :
ettelaat@ettelaat.com
Email :
www.ettelaat.com
وب سایت :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com