امروز، 26 Apr 2018 - ۱۳۹۷ پنج شنبه ۶ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
مشخصات ناشر

1 - رفتار سازماني در آموزش و پرورش
2 - نظريه ها و الگوهاي مديريت دولتي با تأکيدي بر مسايل ايران
دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)
نام :
0311-5354001-9
تلفن :
0311-5354060
فکس :
اصفهان- انتهاي خيابان جي- ارغوانيه
آدرس :
danvapazh@khuisf.ac.ir
Email :
-
وب سایت :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com