امروز، 26 Apr 2018 - ۱۳۹۷ پنج شنبه ۶ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
مشخصات ناشر

1 - مشاوره در مديريت
2 - برنامه ريزي سيستماتيک نظام نگهداري و تعميرات در بخش صنابع و خدمات(و مقدمه اي بر TPM)
3 - کنترل مرغوبيت نرم افزار
4 - مديريت انبار و عمليات مرتبط
5 - اصول و فنون موفقيت در فروش
6 - تصميم سازي براي مديران
7 - مباحث نوين در مديريت توليد و عمليات
8 - تحقيقات بازاريابي
9 - اصول و فنون مذاکره
10 - شکار کار در قرن بيست و يکم
11 - نگهداري بهره ور جامع
12 - گامي براي همسازي هدف هاي فردي و سازماني
13 - جهاني شدن
14 - مميزي و مديريت ايمني کيفيت جامع: به انضمام متن استاندارد OHSAS 18001 [او.اچ.اس.اي.اس]
15 - چالش هاي اساسي توسعه ملي و روندهاي جهاني
16 - تحليل ساخت يافته نوين
17 - تحليل ساخت يافته نوين
18 - نگهداري و تعميرات (نت) بهره ور فراگير(TPM)[تي.پي.ام]
19 - توسعه تفاهم اجتماعي
20 - آموزش مديريت در 36ساعت
21 - ABCD[اي.بي.سي.دي ]فهرست بازبيني براي تعالي عملياتي
22 - روش هاي ساخت يافته تجزيه و تحليل و طراحي سيستم هاي اطلاعاتي
23 - متدولوژي توسعه سيستم هاي اطلاعاتي
24 - مديريت و مشاوره مديريت در آستانه قرن بيست و يکم: گزيده مقالات چهارمين کنفرانس جهاني مشاوران مديريت يوکوهاما-ژاپن-سپتامبر1996
25 - جوهره مديريت استراتژيک
26 - فرهنگ مديريت کسب و کار
27 - 20 [بيست] کليد بهبود کارخانه
28 - سيستم مديريت کيفيتISO 9001 [ايزو 9001]
29 - تعديل اقتصادي در تئوري و تجربه
30 - مديريت مالي
31 - نقش دل در مديريت
32 - آشنايي با استانداردهاي بين المللي مديريت زيست محيطي ISO 14000 [ايزو چهارده هزار]: به همراه چک ليست هاي مميزي سيستم مديريت زيست محيطي
33 - حسابداري و مديريت مالي براي مديران
34 - سيستم اطلاع رساني اداري
35 - چگونه جلسات را اداره کنيِم: روش جديد تعاملي
36 - نظام توليد بهنگام
37 - ارتباطات سازماني: (رويکردها و فرايندها)
38 - جک: سخني از درون دل
39 - بازآفريني سازمان: طرحي براي سازمان هاي قرن بيست و يکم
40 - زمينه تکنولوژي: ارزيابي تکنولوژي براي استفاده مديران
41 - اندازه گيري رضايت خاطر مصرف کننده:(طراحي و تنظيم پرسشنامه)
42 - مديريت انبار و عمليات مرتبط با سيستم هاي انبارداري
43 - از ميل به تغيير تا لذت تحقق آن: درک و انگيزش تغيير
44 - طرح ريزي دوباره مديريت دستور کار رهبري نوين
45 - اقتصاد بنگاه: مفاهيم اقتصاد کسب و کار براي مديران
46 - مباحث نوين در مديريت توليد و عمليات
47 - شايستگي هاي مديريتي: چگونه مي توان سازمان را بهتر اداره کرد
48 - جامعه شناسي و مديريت:(مجموعه مقالات نخستين همايش جامعه شناسي و مديريت)
49 - طراحي آزمايش ها:(روشي براي بهبود کيفيت)
50 - ابزارهاي کنترل کيفيت آماري:(نگرشي کاربردي)
51 - پنجمين فرمان: خلق سازمان يادگيرنده
52 - مديريت منابع انساني در بنگاه هاي اقتصادي:(ازالف...تا...ي): مديريت نوين نيروي انساني جديدترين روش هاي کاربردي نيازها و ضرورت ها
53 - مشارکت و مديريت مشارکت جو:(نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها)
54 - حسابداري مديريت
55 - مديريت استراتژيک در برنامه هاي توسعه
56 - تشريح عناصر استانداردهاي ISO 9000 [ايزو 9000] (به همراه چک ليست هاي مربوطه)
57 - مديريت تحول: استراتژي ها، کاربرد و الگوهاي نوين
58 - راهبرد توسعه و مديريت اقتصاد بازار(جلد 1)
59 - عامل تازه گرداني و در جست و جوي برتري
60 - چالشي نو در مقوله هاي اجتماعي
61 - با معماران عصر ديجيتال، انديشه هاي بنيانگذاران و رهبران سازمان هاي برتر عصر ديجيتال
62 - برنامه ريزي استراتژيک براي مديران
63 - تيم هاي موفق
64 - مقولاتي پيرامون مدنيت تکاملي
65 - هزينه يابي بر مبناي هدف
66 - چگونه تبليغات موفق بسازيم ؟
67 - انقلابي در ساخت و توليد سيستم SMED
68 - توسعه صنعتي، قيمت هاي حسابداري و تورم فعلي
69 - مدير براي اولين بار
70 - سيستم دايناميک(کاربردي از تفکر سيستمي)
71 - کارمند براي اولين بار
72 - اشتباهات و موفقيت هاي مديريت
73 - مدل هاي کسب و کار: رويکرد مديريت استراتژيک
74 - داد و ستد بين المللي: محيط ها و عمليات
75 - اصول علم اقتصاد(جلد 2)
76 - چرخه رهبري: چگونه بزرگ شرکت هاي خود را براي کاميابي آموزش مي دهند؟
77 - اصول علم اقتصاد(جلد 1)
78 - مباني بازارهاي مالي جهاني
79 - کسب و کار بين المللي-در عصر رقابت جهاني
80 - ارزيابي متوازن گام به گام راهنماي طراحي و پياده سازي
81 - مديريت چيست ؟
82 - نوانديشي در عصر تحول: پاسخ بزرگترين متفکرين قرن به سؤالات مديران
83 - معاني نوظهور در مفهوم استراتژي
84 - حسابداري دارايي ها(حسابداري ميانه)
85 - 35 شيوه کنترلي براي توسعه و بهسازي منابع انساني
86 - اصول و مباني حسابداري
87 - انسان و آينده اش - دنياي آينده در انديشه ي 20 متفکر امروز
88 - تکنولوژي در خدمت بنگاه
89 - مديران آينده: مباني نظري و تجارت عملي برنامه هاي استعداديابي و جانشين پروري مديران
90 - درک مفهومي و روش اجرايي توسعه TPM در واحدهاي صنعتي
91 - هوش هيجاني در مديريت و رهبري سازماني
92 - تفکر سيستمي و ارزيابي کارآمدي آن در مديريت جامعه و سازمان
93 - سازمان استراتژي محور( چگونه شرکت ها و سازمان هاي معروف جهان توانسته اند به کمک روش ارزيابي متوازن استراتژي هاي خود را پياده کرده و به موفقيت هاي بزرگ نايل شوند)0
94 - منابع انساني الکترونيک
95 - مديريت نوآوري
96 - هزينه يابي کيفيت
97 - راهنماي جامع سازمان استراتژي محور(با معرفي روش ارزيابي متون)
98 - ارزش گذاري سهام و تحليل بازار
99 - اصول علم اقتصاد "اقتصاد خرد"
100 - توسعه منابع انساني، مطالعه موردي، تعلق، تعهد سازماني و رقابت پذيري
101 - بازي هاي آموزشي براي سازمان يادگيرنده
102 - استراتژي: نمايي 360 درجه(جلد1)
103 - آنچه از شرکت هاي موفق آموختيم: چگونه مي توان يک کسب و کار کوچک را با موفقيت اداره کرد؟
104 - سازمان تيم محور: راهنماي عملي براي تحول سازماني
105 - بازاريابي مبتني بر ارزش
106 - استاندارد مديريت پرتفوليو
107 - ابزارهاي مديرتي
108 - پرورش توانايي هاي رهبري
109 - مباني جامع و پيشرفته مديريت توليد و عمليات در سازمان هاي توليدي و خدماتي(جلد1)
110 - مباني جامه و پيشرفته مديريت توليد و عمليات در سازمان هاي توليدي و خدماتي(جلد2)
111 - مباني جامه و پيشرفته مديريت توليد و عمليات در سازمان هاي توليدي و خدماتي(جلد3)
112 - مباني جامه و پيشرفته مديريت توليد و عمليات در سازمان هاي توليدي و خدماتي(جلد4)
113 - مديريت تبليغات بازاريابي(روش ها و راهبردها)برمبناي ديدگاه ارتباطات يکپارچه بازاريابي(IMC )
114 - مديريت عملکرد :راهنماي مديران براي ارزيابي و بهبود عملکرد کارکنان
115 - تفکر استراتژيک
116 - کارآفريني سازماني
117 - مديريت منابع انساني(با تاکيد بر رويکردهاي نوين)
118 - راهنماي جيبي مديران برنامه ريزي استراتژيک و برنامه ريزي کسب و کار (رويکرد تفکر سيستمي) :چگونه از رويکرد تفکر سيستمي به عنوان راهنمايي در حل موثر تر مشکلات
119 - راهنماي جيبي براي همه مديران آموزش
120 - ابزارهاي ضروري براي مشاوره مديريت : ابزارها ، مدل ها و رويکردها براي مشتريان و مشاوران
121 - تحقق قابليت پنهان سازمان ها از طريق مديريت اجتماعي - اقتصادي
122 - استخدام و حفظ بهترين کارکنان
123 - پنج عينک آينده نگري : چگونه با کمک مدل Eltville آينده را بهتر پيش بيني و درک نماييم
124 - بالندگي فردي و سازماني : چگونه مي توانيم در زندگي فردي و سازماني ، پر انرژي ، نو آور و موفق باشيم ؟
125 - بررسي و تحليل حوادث شغلي و صنعتي : با بهره مندي از شاخص ها و معيارهاي سنجش و ارزيابي عملکرد ايمني
126 - پياده سازي کارت امتيازي متوازن در مديريت پروژه
127 - راهنماي جيبي مديران براي رهبري معنوي : تبديل سازمان هاي ناکارآمد به جوامع سالم
128 - تعديل نيرو : ( کوچک سازي با کمال اعتماد به نفس)
129 - دلفي روشي براي تحقيق ، تصميم گيري و آينده پژوهي
130 - فروش موثر : راهکارهاي موفقيت و خدمات پس از فروش
131 - راهنماي جيبي مديران براي سخنراني و ارائه عمومي
132 - خودم و مسايل مهمتر : تاملاتي بر زندگي چارلز هندي
133 - جهش بزرگ در سازمان : 7 مهارت مورد نياز در رويکرد کوانتومي به سازمان
134 - تفکر ناب در محيط هاي اداري و خدماتي : راهنماي گام به گام پياده سازي
135 - تکنوپل ها مراکز نوآوري
136 - تعالي بازاريابي
137 - چگونه کارکناني با انگيزه و عاشق و سازمان داشته باشيم
138 - شايستگي هاي يک مذاکره کننده موفق
139 - مديريت استراتژيک تبليغات
140 - مديريت استراتژيک : تدوين ، پياده سازي و کنترل
141 - مديريت بهره وري و کيفيت
142 - مديريت راهبردي برند
143 - مديريت ريسک و موسسات مالي
144 - طراحي و توسعه محصول
145 - مذاکره هوشمندانه : آنچه که بهترين مذاکگره کنندگان مي دانند ، انجام مي دهند و بيان مي کنند
146 - راهنماي جيبي مديران براي بادگيري سازماني
147 - مديريت مالي : مديريت خلق ارزش ( براي مديران اجرايي)
سازمان مديريت صنعتي
نام :
021-22043005-22050788
تلفن :
021-22043001
فکس :
تهران-خيابان وليعصر-ابتداي خيابان جام جم-ساختمان آموزش سازمان مديريت صنعتي-طبقه همکف-اتاق313
آدرس :
info@imi.ir
Email :
www.imi.ir
وب سایت :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com