امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
مشخصات ناشر

1 - سازمان و مديريت رويکردي پژوهشي
2 - سازمان(انگليسي-فارسي)
3 - برنامه ريزي سيستم هاي توليدي
4 - نظام روابط کار در سازمان
5 - مديريت زنجيره تامين و برنامه ريزي پيشرفته
6 - برنامه ريزي خطي
7 - طرح ريزي واحدهاي صنعتي(اصول طراحي کارخانه)
8 - جهان بي نظم و بحران در تئوري ها و مديريت سازمان هاي نوين
9 - تصميم گيري هوشمند و خلاق
10 - پنجاه چک ليست براي مديران برنامه و پروژه
11 - سازماندهي و اصلاح تشکيلات و روش ها
12 - تجارت الکترونيک و برنامه ريزي منابع سازمان
13 - مباني مديريت مالي(جلد2)
14 - مباني مديريت مالي(جلد1)
15 - واژه نامه جامع مديريت
16 - مباحث ويژه در مديريت
17 - مديريت پروژه در راستاي هدف
18 - راهنماي عملي بکارگيري بازاريابي در خدمات بانکي
19 - خلاقيت و نوآوري در انسان ها و سازمان ها
20 - مديريت رفتار سازماني
21 - اقتصاد خرد براي رشته هاي اقتصاد، مديريت و حسابداري
22 - فنون و روش هاي مشاوره
23 - آناليز ارزش: مهندسي ارزش
24 - مديريت کيفيت فراگير: اصول و مفاهيم چشم اندازها و کاربرد
25 - مديريت رفتارسازماني: تحليل کاربردي، ارزشي از رفتار انساني
26 - تئوري هاي سازمان: اسطوره ها(جلد1)
27 - تئوري هاي سازمان: اسطوره ها(جلد2)
28 - نظام برتر: آينده آموزش و آموزش آينده
29 - ارتباط موفق از راه برنامه ريزي عصبي زباني: راهنماي مربي
30 - اقتصاد کلان: نظريه و سياست
31 - موفق زيستن در دنياي امروز را بياموزيم: روانشناسي استرس
32 - فرهنگ و اصطلاحات مديريت و حسابداري( انگليسي، فارسي/ فارسي، انگليسي) شامل بيش از 22000واژه و اصطلاح
33 - مديريت فروش در صادرات
34 - 2000 [دو هزار]پرسش چهار گزينه اي مديريت بازاريابي
35 - مديريت مالي(ميانه)
36 - سازمان هاي کارآفرين
37 - دولت بزرگ نه
38 - شش سيگما با 14 Minitab
39 - شش سيگماي ناب چيست؟
40 - دولت الکترونيک، بازآفريني دولت در عصر اطلاعات
41 - مديريت مالي(1)
42 - رهبري(در واحدهاي تجاري)
43 - توسعه منابع انساني: مطالعه موردي روش هاي نوين جذب مشتمل بر دستاوردهاي کاربردي و....
44 - اصول مديريت(چشم انداز جهاني)
45 - آموزش مديريت علمي کسب و کار شرکت هاي ايراني
46 - بهبود بهره وري کارکنان
47 - مديريت صنعتي
48 - مباني مديريت بازاريابي
49 - نوآوري و تغيير در سازمان ها
50 - اصول مديريت
51 - اصول و فنون بازاريابي
52 - سازمان و مديريت آن
53 - فرم هاي مديران پروژه
54 - مفاهيم کارآفريني و راهنماي طرح کسب و کار
55 - مديريت خريدو سفارشات خارجي جامع و اصول و فنون مذاکره بازرگاني
56 - روش تحقيق ساختارهاي چندبعدي
57 - بازاريابي ايراني: 200 نکته کاربردي بازاريابي در ايران
58 - فرآيند مديريت استراتژيک ( رويکرد صنعتي )
59 - اصول مديريت زنجيره عرضه
60 - تحليل فرآيند سرمايه گذاري در محيط اقتصادي
61 - رهبري (استنتاج درس هايي از بافت سازمان)
62 - بازاريابي صنعتي
63 - بازاريابي اينترنتي
64 - بازاريابي بين المللي : استراتژي و تئوري
65 - خلاصه جامع مباحث و نکات برجسته منابع آزمون CFA
66 - برنامه ريزي بازاريابي مبارزات انتخاباتي
67 - برنامه بازاريابي
68 - مديريت تعارض و استرس
69 - تصميم گيري موفق : رويکردي سيستماتيک به مسايل پيچيده
70 - روش تحقيق کمي با کاربرد مدلسازي معادلات ساختاري ( نرم افزار ليزرل )
71 - مديريت استراتژيک
ترمه
نام :
021-66417346-66401783-66963301
تلفن :
021-66417346
فکس :
تهران-خيابان انقلاب-خيابان 12فروردين- چهارراه شهيد وحيد نظري-پلاک1/25
آدرس :
info@termehpub.com
Email :
www.termehpub.com
وب سایت :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com