امروز، 19 Mar 2018 - ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۸ اسفند   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
مشخصات ناشر

1 - مديريت مالي
2 - شيوه هاي ايجاد انگيزه در افراد
3 - بازاريابي و مديريت بازار
4 - بهره وري
5 - طراحي استراتژي، برنامه ريزي و مهارت هاي فروش و فروشندگي حرفه اي
6 - راهبردي براي بازرگاني موفق با ژاپني ها
7 - بررسي مزيت نسبي و اولويت بندي بازارهاي هدف صادرات قطعات خودرو ايران
8 - بازاريابي و مديريت بازار
9 - مديريت خريد: راهنماي خريد خارجي و سيستم هاي خريد
10 - اينکو ترمز 2000: قواعد رسمي اتاق بازرگاني بين المللي براي تفسير اصطلاحات تجاري
11 - آموزش کاربردي مديريت: دوره سه جلدي
12 - برنامه ريزي بازاريابي: مفاهيم، الگوها، ساختارها، استراتژي ها، تجربيات و مستندات
13 - ارزيابي طرح هاي توليدي(فني، اقتصادي، مالي) کاربردي
14 - تئوري سازمان و طراحي ساختار (جلد 1)
15 - راهنماي مديريت موسسات کوچک
16 - مديريت تغييرات اساسي
17 - مديريت: برنامه ريزي و سازماندهي(جلد 2)
18 - مديريت(جلد 1)
19 - مديريت: رهبري و کنترل(جلد 3)
20 - تئوري سازمان و طراحي ساختار(جلد 2)
21 - مديريت رفتار سازماني: رفتار فردي(جلد 1)
22 - مديريت رفتار سازماني: رفتار گروهي(جلد 2)
23 - مديريت رفتار سازماني: رفتار سازماني(جلد 3)
24 - جهاني شدن و جنوب: بررسي پاره اي از موضوعات انتقادي در کشورهاي درحال توسعه
25 - مديريت مالي(جلد 2)
26 - بازاريابي الکترونيک: راهنمايي براي مديران در کشورهاي درحال توسعه
27 - مديريت بازاريابي صادرات(راهنماي کاربردي)
28 - پژوهش عملياتي: برنامه ريزي خطي، به انضمام 100مسئله حل شده(جلد 1)
29 - فراست براي مديران جوان
30 - حسابداري مديريت: ارزش آفريني در محيط تجاري پويا
31 - مديريت توزيع (علمي-عملي)
32 - تبديل استراتژي از حرف به عمل: کارت امتيازي متوازن
33 - بودجه ريزي دولتي در ايران: از نظريه تا سياست
34 - مديريت فروشگاه و خرده فروشي ها با رويکرد استراتژيک
35 - فرهنگ اصطلاحات مالي
36 - راهنماي گام به گام طراحي و تدوين برنامه استراتژيک بازاريابي
37 - توسعه سازمان با برنامه ريزي راهبردي با تأکيد بر سازمان هاي گردشگري
38 - شاخص شناسي در توسعه پايدار: توسعه اقتصادي و حساب هاي ملي در بستر سبز
39 - شناسايي عوامل موثر در مزيت رقابتي صادرات خدمات فني-مهندسي کشور
40 - راهبرد منابع انساني(معماري تغييرات)
41 - مديريت ارتباط با مشتري
42 - استراتژي هاي بازاريابي در بازارهاي اينترنتي
43 - اصول اندازه گيري کارايي و بهره وري(علمي-کاربردي)
44 - مديريت امور گمرکي(ترخيص و بازرگاني خارجي) در بوته آزمون: سوالات ده دوره آزمون ترخيص کاران و استخدامي و پرسنلي گمرک به روش پرسش و پاسخ چهار گزينه اي در 1807 سوال
45 - افکار مديريتي: دربردارنده افکار و ايده هاي الهام برانگيز در مورد مديريت خويش، خانواده، دوستان، کارکنان، مشتريان، رقابت، فروش و خدمات...
46 - مديريت ارتباط با مشتري
47 - مديريت مالي(جلد1)
48 - رويکردهايي در مديريت توليد و عمليات پيشرفته با رويکرد خلق ارزش: مديريت زنجيره تأمين، توليد ناب و مديريت ارتباط با مشتري
49 - مديريت سازمان هاي آينده
50 - مديريت صادرات غيرنفتي
51 - مديريت ارتباط با مشتري
52 - مديريت چريکي
53 - اصول مديريت فروشگاه ( مديريت فروش فروشگاه ها و شرکت ها )
54 - بازاريابي پايداري : يک ديدگاه جهاني
55 - تعالي سازماني EFQM : 2010 مفاهيم بنيادين ، معيارها و روش هاي ارزيابي ( به همراه نکات راهنما جهت اجرا)
56 - قابليت هاي پويا و مديريت استراتژيک
57 - کارآفريني براي دانشمندان و مهندسين
58 - نايافته هاي رفتار مصرف کننده ( ناشناخته هاي تحقيق بازار ، حقايقي در مورد مصرف کنندگان و روان شناسي خريد
شرکت چاپ و نشر بازرگاني وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
نام :
021-66939329-66439201-6
تلفن :
021-66439201-6
فکس :
تهران-خيابان کارگر شمالي-بالاتر از بلوار کشاورز-روبروي پارک لاله-پلاک240-طبقه2-صندوق پستي831-14185
آدرس :
yfathi@hotmail.com
Email :
www.cppc.ir
وب سایت :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com