امروز، 26 Apr 2018 - ۱۳۹۷ پنج شنبه ۶ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
مشخصات ناشر

1 - راهنمايي و مشاوره شغلي و حرفه اي و نظريه هاي انتخاب شغل
2 - مهارت هاي اجتماعي در ارتباطات ميان فردي
3 - روانشناسي موفقيت در محيط کار
4 - اقدام پژوهشي: (طراحي، اجرا، ارزشيابي)
5 - هنر سخنراني: مهارت هاي عملي فن بيان در قالب نظريه هاي کلاسيک و معاصر
6 - برنامه آمادگي شغلي: خود را براي بازار کار قرن بيست و يکم آماده کنيد
7 - روانشناسي روابط انساني: مهارت هاي مردمي
8 - روانشناسي صنعتي و سازماني
9 - فشار رواني و راه هاي شناسايي و مقابله با آن
10 - مردم در سازمان ها: زمينه رفتار سازماني
11 - روش هاي تحقيق در علوم تربيتي و رفتاري
12 - مباني نظري و علمي و پژوهشي در علوم انساني و اجتماعي
13 - سازمان و اداره امور مدارس
14 - کاربرد هوش هيجاني در محيط کار
15 - شما هم مي توانيد پولدار باشيد.
رشد
نام :
021-66404406-66498386
تلفن :
021-66497181
فکس :
تهران-خيابان انقلاب-خيابان شهداي ژاندارمري-پلاک89
آدرس :
-
Email :
www.roshd.com
وب سایت :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com