امروز، 26 Apr 2018 - ۱۳۹۷ پنج شنبه ۶ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
مشخصات ناشر

1 - کانون ارزيابي و توسعه مديران
2 - نقشه استراتژي تبديل دارايي هاي نامشهود به پيامدهاي مشهود
3 - تکانه هاي استراتژيک در دنياي مديريت
4 - استراتژي اقيانوس آبي: چگونه فضاي بازاري بدون مدعي خلق کنيم که در آن رقابت معنا ندارد
5 - مديران و چالش هاي تصميم گيري: جلوگيري از بروز خطاهاي رايج در قضاوت و تصميم گيري
6 - مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه
7 - نظام هاي کنترل و سنجش عملکرد براي اجراي استراتژي
8 - حل مسايل سازماني با استفاده از فنون مالي(رويکرد کلينيکي)
9 - همسويي استراتژيک: ايجاد هم افزايي با کارت امتيازي متوازن
10 - مديريت پروژه ارزش کسب شده
11 - طراحي آرماني: خلق آينده سازمان
12 - پنجمين فرمان در ميدان عمل: استراتژي ها و ابزارهاي سازمان يادگيرنده
13 - تحول سريع برنامه 90 روزه براي تغيير چالاک و موثر
14 - برنامه ريزي استراتژيک در سازمان هاي عمومي و غيرانتفاعي
15 - استاندارد عملي براي زمان بندي پروژه ها
16 - راهنماي گستره دانش مديريت پروژه
17 - مديريت بازاريابي براي بخش عمومي: راهنماي ارتباط موثر با شهروندان
18 - نسل سوم بازاريابي / از محصول به مشتري و به روح انساني
19 - ارزيابي عملکرد: راه حل هاي حرفه اي براي چالش هاي روزانه
20 - تفکر استراتژيک: راه حل هاي حرفه اي براي چالش هاي روزانه
21 - تصميم گيري، راه حل هاي حرفه اي براي چالش هاي روزانه
22 - هدف گذاري: راه حل هاي حرفه اي براي چالش هاي روزانه
23 - تعديل کارکنان: راه حل هاي حرفه اي براي چالش هاي روزانه
24 - مسير شغلي: راه حل هاي حرفه اي براي چالش هاي روزانه
25 - حفظ کارکنان: راه حل هاي حرفه اي براي چالش هاي روزانه
26 - مديريت پروژه: راه حل هاي حرفه اي براي چالش هاي روزانه
27 - مديريت مالي: راه حل هاي حرفه اي براي چالش هاي روزانه
28 - مديريت بازاريابي: راه حل هاي حرفه اي براي چالش هاي روزانه
29 - بودجه ريزي: راه حل هاي حرفه اي براي چالش هاي روزانه
30 - استخدام کارکنان: راه حل هاي حرفه اي براي چالش هاي روزانه
31 - تمرکز بر مشتري:‌ راه حل هاي حرفه اي براي چالش هاي روزانه
32 - مهندسي مجدد سازمان رويکردي فراگير و کاربردي
آرياناقلم
نام :
021-88342910-09194998541
تلفن :
021-88836410
فکس :
تهران-خيابان سهروردي جنوبي-خيابان ملايري پور غربي-پلاک37-طبقه 1-واحد1
آدرس :
-
Email :
www.aryanaghalam.com
وب سایت :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com