امروز، 16 Dec 2017 - ۱۳۹۶ شنبه ۲۵ آذر   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
مشخصات ناشر

1 - مديريت استراتژيک توزيع و پخش : مديريت استراتژيک کانال هاي بازاريابي ، توزيع و پخش ، مديريت استراتژيک سازمان ها و ...
افرند
نام :
66961622-66961641
تلفن :
-
فکس :
تهران - آيت الله مدني - کوچه باقرنژاد شماره 32
آدرس :
afrandpub@gmail.com
Email :
-
وب سایت :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2017   Irannetbook.Com