امروز، 19 Mar 2018 - ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۸ اسفند   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
مشخصات ناشر

1 - مباني ارتباطات جمعي
2 - هيچکس کامل نيست
3 - جادوي فکر بزرگ
4 - مباني ارتباطات جمعي
فيروزه
نام :
021-66400866-66414046-66484612
تلفن :
021-6414046
فکس :
تهران-خيابان انقلاب-خيابان فخر رازي-خيابان شهداي ژاندارمري-بن بست صفاري-پلاک123
آدرس :
morvarid_pub@yahoo.com
Email :
-
وب سایت :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com